ขอขอบคุณ! คุณพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ CEO บริษัท The Bricket มอบไส้กรอกจากจิ้งหรีด มีโปรตีนสูงกว่านมวัวถึง 4 เท่า สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนม,ศรีปทุม

UploadImage
 

(2 ส.ค.64) คุณพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ CEO บริษัท The Bricket Company Limited มอบอาหาร “THE BRICKET” ไส้กรอกจากจิ้งหรีด ที่มีโปรตีนสูงกว่านมวัวถึง 4 เท่า จำนวน 100 ชุด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ นักศึกษาและประชาชน เพื่อขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงกายแรงใจในการปฎิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage
UploadImage


สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SPU อาคาร 11  ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990
#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 # TheBricketCompanyLimited #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #COVID-19

UploadImage

UploadImage