ขอขอบคุณ! คุณนานา”เจ้าของ บริษัทเดอะนาตาชา จำกัด และบริษัท อิวา ไบโอเมทริก โซลูชั่น แอนด์ เมดดิเคิล โพคิดท์ จำกัด มอบถุงมือยางสนับสนุนศูนย์วัคซีนฯ

UploadImage
 

(2 ส.ค.64) คุณเกดชนา วันทานี (นานา) เจ้าของ บริษัท เดอะ นาตาชา จำกัด และบริษัท อิวา ไบโอเมทริก โซลูชั่น แอนด์ เมดดิเคิล โพคิดท์ จำกัด ส่งมอบถุงมือยาง จำนวน 16 ลัง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนSPU เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์วัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage