ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม งดให้บริการ ตั้งแต่ 31 ก.ค. 64

UploadImage
 

ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ งดให้บริการ
ตั้งแต่ 31 ก.ค. 64

สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ระบบไทยร่วมใจ จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่
ให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรร
 
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

UploadImage