ขอขอบคุณ! บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มอบมาม่าบะหมี่กิ่งสำเร็จรูป สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

(30 ก.ค.64) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มอบมาม่าถ้วย บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป จำนวน 720 ถ้วย สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีกำลังใจที่ดีในการทำงาน สู้ๆนะ โดยมี คุณมณฑล ทองพนัง หัวหน้าทีมอาสาสมัคร ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage


สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990
#ศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม #ม.ศรีปทุม #SPU #SripatumUniversity #DEK65 #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)