ขอขอบคุณ! ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ อสม.และผช.คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ SPU สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

(30 ก.ค.64) ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ อาสาสมัครฯและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ SPU มอบอาหารกลางวัน ข้าวผัดป่าปลาสลิด และผัดไทยโบราญ จากร้านเส้นสายปลายจวัก รวมจำนวน 70 กล่อง สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยมี คุณมณฑล ทองพนัง หัวหน้าทีมอาสาสมัครศูนย์วัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage