ประกาศเลื่อนการจองรายวิชา ภาค 1/2564

UploadImage
 

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา SPU

ประกาศเลื่อนการจองรายวิชา ภาค 1/2564
จากเดิม 19 กรกฎาคม 64
เป็นวันที่ 30 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 64
http://estaff.spu.ac.th/document/docview.cfm?5657507F540D020701030F16535C5F555258540D455B5D44525F53155651457F540D01

UploadImage