19 ก.ค.64 ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.ศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจ

UploadImage
 

ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ
หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน

เปิดฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไทย (ผู้สูงอายุ) ที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป
(เกิดก่อน 17 ก.ค.2504)
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ที่ลงทะเบียนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com
และช่องทางอื่นๆของ กทม.

UploadImage

UploadImage