ปันน้ำใจ! SPU มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

UploadImage
 

วันนี้ (20 มิ.ย.64)  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว.และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และดร.ดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สู้ภัย COVID-19  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage