​บัญชี SPU กลยุทธ์การบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

UploadImage
 

บัญชี SPU: กลยุทธ์การบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล
โดย...คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันท์ CEO บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%