​บัญชี SPU การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

UploadImage
 

บัญชี SPU: การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
โดย คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ (CPA, TA)  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%