ขอขอบพระคุณ! SF CORPORATION มอบ POPCORN ส่งความสุข บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ กทม.-ศรีปทุม

UploadImage
 

วันนี้ (12 มิ.ย 64) ขอขอบพระคุณ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)(สำนักงานใหญ่) นำข้าวโพดคั่วแสนอร่อย POPCORN จำนวน 250 ถุง (ครั้งที่ 2) ส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กทม.โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม-ศรีปทุม ซึ่งขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ SF มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage


#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #SPU #ม.ศรีปทุม #SF #บริษัทเอสเอฟคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) # #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง