ศรีตรังโกลฟส์ – ABC #3 สนับสนุนถุงมือ-แอลกอฮอล์ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ กทม.-ศรีปทุม

UploadImage
 

วันนี้ (11 มิ.ย.2564) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคุณหทัยชนก กิติวัฒนศักดิ์ (ABC#3 London) ส่งมอบถุงมือศรีตรังโกลฟส์ 10,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ 48 ขวดให้กับ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร สู้ภัย COVID-19 โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม.-ม,ศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับวัคซีน

UploadImage

UploadImage

UploadImage


สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage
#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #ABC #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา