ปันน้ำใจสู่ชุมชน! ม.ศรีปทุม มอบเงินสนับสนุนจัดทำอาหารน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 47,49

UploadImage
 

วันนี้ (11 มิ.ย 64) นายปิยะศักดิ์  รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ปันน้ำใจสู่ชุมชน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท โดยมี นายบุญเสริม โพธิ์เงิน ประธานชุมชนประดิษฐ์โทรการ 47,49 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่ม ส่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบและต้องกักตัวกว่า 20 ครัวเรือนในพี้นที่ชุมชนประดิษฐ์โทรการ 47,49 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #จิตอาสา #COVID19