“ศรีปทุม”ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่าน วิกฤติโควิด-19

UploadImage
 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม-โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเป็นทางการวันแรก สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าอย่างน้อย 30,000 ราย / เดือน

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาสาเป็นหน่วยร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม.- หอการค้า - ม.ศรีปทุม -รพ.ตากสิน ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั่วถึงที่สุด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

UploadImage

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดตั้งศูนย์วัคซีนแห่งนี้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทีมอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคลากรจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหมด วันละ 100 คน ที่ผ่านการอบรมระบบและขั้นตอนการให้บริการตามมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

UploadImage

“มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพื่อนร่วมชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ และทำให้ประเทศไทยได้เดินหน้าต่อโดยเร็วที่สุด” อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าว

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage