ปลัดอว.นำสิ่งของที่จำเป็นส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร สู้โควิด-19 ศูนย์ฉีดวัคซีนกทม.-ศรีปทุม

UploadImage
 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมายบาซิน 20 ลัง,หน้ากากอนามัย 2 ลัง,กระดาษเช็ดปากป๊อปอัพ 4 ลัง,กระดาษทิชชู 5 ลัง, ชุด Cooling Hygiene 10 ลัง,ยาอมมายบาซิน 1 ลัง,น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน 1 ลัง ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เพื่อสู้โควิด-19 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม.-ศรีปทุม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและ
บุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #ABC #ABCREAL #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19กทม-ศรีปทุม

UploadImage