ส่งมอบกำลังใจ! ABC#5 SPU – โรงแรมเอส 31 สนับสนุนน้ำดื่ม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 กทม.-ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

คุณรุ้งเพชร  ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ABC#5 SPU ผู้บริหารโรงแรมเอส 31 สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด เพื่อส่งมอบกำลังใจร่วมสู้ภัยโควิด-19 แก่ บุคลากรทางการแทพย์ อาสาสมัครและทีมงานสนับสนุน หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กทม.โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งทีมงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย  

UploadImage


สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #ABC #โรงแรมเอส31 

UploadImage

UploadImage

UploadImage