ผอ.เขตบางเขน รุดมอบผลไม้อาหารว่างส่งกำลังใจ หนุนทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนกทม.-ศรีปทุม สู้ภัยโควิด-19

UploadImage
 


วันนี้ (8 มิ.ย.2564) นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน พร้อมคณะ นำอาหาร ผลไม้และขนมต่างๆ มอบให้แก่อาสาสมัคร บุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานสนับสนุน หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม -โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เพื่อส่งมอบกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม.-ม,ศรีปทุม ขอขอบพระคุณ  และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #ABC #ABCREAL #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19กทม-ศรีปทุม