ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #รอบพิเศษ “OKRs EP#2”

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE
รอบพิเศษ Rerun Round Table
 
หัวข้อ OKRs  EP#2 
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 18.00-19.30 น.
 
วิทยากร โดย คุณดนุพล สยามวาลา
Chief Operating officer บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลาจำกัด
วิทยากรร่วม
คุณนพพร เทพสิทธา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี  และ ดร.สรพล บูรณกูล
 
ผู้ดำเนินรายการ  ดร.สุวัฒน์ จรรยาพูน
***ขอแสดงความเคารพและอาลัยยิ่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567
 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #LSC  #Dek64 #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

UploadImage