SPU พร้อม! 7 มิ.ย. คิกออฟ ฉีดวัคซีนฯสำหรับประชาชน ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.- หอการค้าไทย-ม.ศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

UploadImage
 

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงพยาบาลตากสิน พร้อมคิกออฟ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 บริการแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไชต์ ไทยร่วมใจดอทคอม ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 ทม.รอ.) โดยพร้อมเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน เริ่มวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน

UploadImage

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 นี้ นโยบายของประเทศไทยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประเทศไทย โดยได้รับโอกาสจาก กรุงเทพมหานคร และ หอการค้าไทย ให้จัดตั้งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อขยายการบริการการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage
Google map
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 ม.ศรีปทุม 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยหารธุรกิจ  https://maps.app.goo.gl/YGqacjKLkLichz646