ที่ตั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 กทม.- หอการค้าไทย - ม.ศรีปทุม - รพ.ตากสิน (สำหรับประชาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

UploadImage
 

ที่ตั้ง ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) สำหรับประชาชน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 ทม.รอ.)
ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย
 
ปักหมุดการเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม-หอการค้าไทย-ม.ศรีปทุม-รพ.ตากสิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
ด้วย Google Maps
คลิก https://maps.app.goo.gl/YGqacjKLkLichz646
 

  • ไปศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ(ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รอ.) ง่ายๆด้วยรถสาธารณะ
 
การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีหมอชิด สะพานใหม่ คูคต
  • จากสถานีคูคต – แยก คปอ. – พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ – โรงพยาบาลภูมิพล – สะพานใหม่ – สายหยุด – พหลโยธิน 59 – วัดพระศรีมหาธาตุ – กรมทหารราบที่ 11
  • จากสถานีหมอชิต – ห้าแยกลาดพร้าว – พหลโยธิน 24 – รัชโยธิน – เสนานิคม – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – กรมป่าไม้ – บางบัว - กรมทหารราบที่ 11
 
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สายไหนผ่านบ้าง? ไปดูกัน
  • รถโดยสารประจำทาง 522, 26, 59, 34, 129, 51, 114, 107, 185, 39, 543, 503,
 
UploadImage

UploadImage

#SPUCARE #SPU #ศรีปทุม #ศูนย์ฉีดวัคซีนCOVID19มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ #หอการค้าไทย #กรุงเทพมหานคร #โรงพยาบาลตากสิน #COVID19