GFAI สนับสนุนหุ่นยนต์วัดอุณหภูมิ ประจำศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

บริษัท GFAI สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 กรุงเทพมหานคร – มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ด้วยการนำหุ่นยนต์วัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง มาให้บริการอำนวยความสะดวกตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ตรงบริเวณจุดคัดกรองเข้าอาคารในจุดพื้นที่ยืนยันตัวตน ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ)  เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่ง กทม.และม.ศรีปทุม ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท GFAI และขออนุโมทนาบุญในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้มา ณ  โอกาสนี้ด้วย  ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย 7 มิถุนายน 2564 เริ่มบริการประชาชน

UploadImage

UploadImage

UploadImage
Google map
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 ม.ศรีปทุม 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยหารธุรกิจ  https://maps.app.goo.gl/YGqacjKLkLichz646
#SPUCARE #SPU #ศรีปทุม #ศูนย์ฉีดวัคซีนCOVID19มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ #หอการค้าไทย #กรุงเทพมหานคร #โรงพยาบาลตากสิน #COVID19