สุดเจ๋ง! มหาวิทยาลัยคุณภาพ “ศรีปทุม” กวาด 2 รางวัลใหญ่ระดับชาติ ผลงานสหกิจศึกษาฯดีเด่น 2564

UploadImage
 

UploadImage

ประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับชาติ โดยปีนี้ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ บัญชี SPU" คว้ารางวัลชนะเลิศ

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนินาถ แสงสิน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลโครงงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ และอาจารย์จิตลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (S=PAC) SPU คว้ารางวัลผู้ปฎิบัติการสหกิจเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

UploadImage
#Dek64 #TCAS #GATPAT #Onet #SPU #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ