บัญชี SPU ขอแสดงความยินดีกับทีมบัญชี SPU จำนวน 11 ท่าน สอบผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

UploadImage
 

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับทีมบัญชี SPU จำนวน 11 ท่าน สอบผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%