​บัญชี SPU นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 37 ผ่านระบบ online

UploadImage
 

บัญชี SPU: นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นที่ 37 ผ่านระบบ online
- บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท รอส(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
- บริษัท เทด้า จำกัด
- บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำกัด
- บริษัท บราเธอร์ แอนด์ บราเธอร์ จำกัด
- บริษัท ทัฟฟ์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท นาทองการบัญชี จำกัด
- บริษัท ซี.เอ.ที.เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
- บริษัท สำนักงานบัญชี พรสุทธิโกมล จำกัด
- กรมพลาธิการทหารบก
- โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%