​บัญชี SPU: ERP & Online Accounting Program

UploadImage
 

บัญชี SPU: ERP & Online Accounting Program

โดย 
- Chaison Rungkaputi 
Lecturer School of Accountancy, SPU
- Phsit Thammajariyawat 
Managing Director Pure Integrate Technology Co.,Ltd
- Sonexay Silaphet 
Vice President Lao Chamber of Professional 
Accountants and Auditors
- Associate. Prof. Phouphet Kyophilavong
 PhD. Dean, Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทาง ZOOM

#ความร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชี สปป.ลาว 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%