ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #52 “Cold Chain ทิศทางของไทย จากมุมมองของผู้ประกอบการ”

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #52
#โลจิสติกส์เกี่ยวไปทุกเรื่อง

หัวข้อ Cold Chain ทิศทางของไทย จากมุมมองของผู้ประกอบการ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร
คุณไวยวุฒิ นิสภกุลธร
Chief Operating Officer MON Logistics Group
และ คุณธีรินทร์ อู่ทรัพย์
BOARD OF DIRECTOR MON Logistics Group
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605...
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage