ว.โลจิสติกส์ฯ SPU ชวนฟัง! ..”เกาะติดทิศทางการขนส่งทางเรือ..ในอนาคต” ผ่าน ONLINE ZOOM 30 เม.ย. นี้!!

UploadImage
 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน..ส่งผลต่อการจัดการส่งสินค้าทางเรือของไทยอย่างไร??
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ONLINE สุดพิเศษ
ประกอบรายวิชา LSM316 ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าและการจัดการนำเข้าส่งออก
ในหัวข้อ..”เกาะติดทิศทางการขนส่งทางเรือ..ในอนาคต”

จาก ดร.พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์
อดีตรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 12.00 น.
ผ่าน ONLINE ZOOM 
Meeting ID : 976 7689 9289
Passcode : 806444

UploadImage