ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม นักวางแผนอุปสงค์ (Demand Planner) รุ่น 3

UploadImage
 

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage
สำหรับผู้มีรายชื่อ โปรดดำเนินการ เข้าแบบฟอร์มการยืนยันการเข้าอบรมหลักสูตร
คลิกที่นี่