​บัญชี SPU อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาควันอาทิตย์ เทอม 2/2563 ทางออนไลน์

UploadImage
 

บัญชี SPU : อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาควันอาทิตย์ เทอม 2/2563 ทางออนไลน์

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%