​คณาจารย์บัญชี SPU Visit สถานประกอบการ หลักสูตร ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่น 2

UploadImage
 

คณาจารย์บัญชี SPU : Visit สถานประกอบการ หลักสูตร “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล” รุ่น 2 
- คุณณฤชพร จิรธนิกกุล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2
- คุณทิพาพร นทีรัตนกำจาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท พร เบเกอร์รี่ จำกัด
- คุณนภนต์ธรณ์ กีรติเทเวศร์ ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
- คุณพรพิมล องค์สกุลทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค องค์ จำกัด
- คุณวาสนา นิตทิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เบส พาแนล จำกัด
- คุณสรวิชญ์ สารสมุทร พนักงานบัญชี บริษัท พรพัฒน์ การแอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- พันตำรวจโท ลภัทธร พรหมวิเศษ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- คุณอัษฎ ประนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโฟรเซ่น จำกัด

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%