นิติศาสตร์ SPU ฉลองปีใหม่ไทยแบบ New Normal “สงกรานต์ ออนไลน์ ๒๕๖๔”

UploadImage
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์ ออนไลน์ ๒๕๖๔”

UploadImage

DYNAMIC ฝุดๆ สำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “สงกรานต์ แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔” ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และอวยพรขอให้นักศึกษา ครอบครัวนิติศาสตร์ SPU ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
นิติศาสตร์ ศรีปทุม: https://www.spu.th/fac/law
Line: @spulaw (มี@)

UploadImage