สโมสรนักศึกษา SPU จิตอาสาไหลความดีสู่สังคม

UploadImage
 

UploadImage

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี จัดทำโครงการ "...สโมอาสา พัฒนาสู่สังคม..." ด้วยการตั้งจุดรับบริจาค เพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบทุนช่วยเหลือ บ้านพักพิงสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก หลังที่ 2 ในประเทศไทย นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษา SPU ยังได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage