“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ยังครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน และอยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ UniRank 2021

UploadImage
 

เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2021  “Unirank” Top Universities in Thailand 2021 Thai University Ranking  
ผลปรากฏว่า อันดับปี 2021 ช่วงต้นปีนี้ ประเภท มหาวิทยาลัยเอกชน
“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ยังครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนได้เช่นกัน อยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4.มหาวิทยาลัยรังสิต
5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8.มหาวิทยาลัยสยาม
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

UploadImage
 
และอันดับที่ 1 ประเภท มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฎ อันดับที่1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประเภท มหาวิทยาลัยราชมงคล อันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับการจัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศและทั่วโลก เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

ตัวชี้วัดการจัดอันดับ University Ranking components and algorithm
The current uniRank University Ranking™ is based upon an algorithm including 5 unbiased and independent web metrics extracted from 4 different web intelligence sources:
Moz Domain Authority ,Alexa Global Rank ,SimilarWeb Global Rank ,Majestic Referring Domains,
Majestic Trust Flow
ที่มา https://www.4icu.org