พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal

UploadImage
 

ชวนฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
“พลิกวิกฤต จับเทรนด์ธุรกิจ ยุค New Normal”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
เวลา 15.00 - 17.00 น.
Zoom Meeting ID : 528 974 2746