​บัญชี Talk อาชีพในฝัน @ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

UploadImage
 

บัญชี Talk อาชีพในฝัน @ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โดย
- นายพิพัฒน์ สร้อยทอง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- นางสาวสิริพรรณ์ โกมลรัตน์มงคล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- อาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล อาจารย์ประจำ คณะบัญชี SPU

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

#ACC SPU CHANNEL
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%