​บัญชี SPU ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย นักศึกษาบัญชี SPU ร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3

UploadImage
 

บัญชี SPU ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย 

นักศึกษาบัญชี SPU ร่วมโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%