นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระเงิน ภาค 2/2563 เรียบร้อยแล้ว

UploadImage
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระเงิน ภาค 2/2563 เรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าใช้งานระบบ D - learning ได้ที่

https://dlearning.spu.ac.th

เพื่อเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป


UploadImage