วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 51 ปี

UploadImage
 

         

 SPU ก้าวสู่ปีที่  51

 ร่วมแสดงความยินดี
 วันครบครอบ 51 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 12 มกราคม 2564 
 วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม