ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #37 "การปรับตัวของอุตสาหกรรมความงาม ในยุค COVID-19"

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย
(
TSCMP - Thailand Supply Chain Management Professionals)
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #37
 
"การปรับตัวของอุตสาหกรรมความงาม ในยุค COVID-19"
 
วิทยากร : ดร.วรพล วังฆนานนท์
- บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด
- ผู้บริหารโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
- ที่ปรึกษาธุรกิจ SME ในโครงการ สสว.
- กรรมการสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางไทย
- สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
- อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
 
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 | เวลา 18.00-19.30 น.
 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605...
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567