เปิดรับสมัครแล้ว!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

UploadImage
 

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
และที่สำคัญ ปฏิบัติจริง!!!!!! พบกับ 4 หลักสูตร
 
 
หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
(Technology Internet of Things for Industry 4.0)
 
UploadImage

 
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

UploadImage


หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)


UploadImage
 
หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)
 

UploadImage


รายละเอียดหลักสูตร http://bit.ly/3939S5G
 
อบรมฟรี!!!! จองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่
ภายในวันที่ 7 ม.ค. 64 ก่อนเวลา 18.00 น.
อยาก Up Skill ต้องรีบด่วน! รับจำนวนจำกัด!
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-325-9608 หรือ 087-687-8678