เทคนิคเบื้องต้นในการเป็นเจ้าของกิจการ

UploadImage
 

UploadImage
 
     ปัจจุบันหลายท่านเลือกที่จะหันมาดำเนินการทำธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้และความมั่งคั่งทางการเงิน ซึ่งในช่วงแรกจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดำเนินการบริหารกิจการด้วยตัวเอง ดังนั้น การที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้นั้นควรมีคุณสมบัติดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านจะดำเนินการ ท่านต้องมีความรู้ในการดำเนินการธุรกิจของท่านเป็นอย่างดี เพื่อบริหารจัดการและสอนงานต่อให้แก่พนักงานที่จะมาช่วยท่านดำเนินการธุรกิจ
     2. มีต้นทุนเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ แน่นอนว่าคุณสมบัติข้อนี้ทุกคนควรมี เพราะการที่จะทำธุรกิจได้นั้นจะต้องมีเงินลงทุนเพียงพอและเพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานต่อไป
     3. มีความกล้าที่จะเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจ การทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้หมายความว่า ท่านจะได้รับกำไรเพียงอย่างเดียว อาจจะมีช่วงนึงที่ท่านต้องยอมและกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะให้ธุรกิจของท่านได้ดำเนินการต่อ
     4. วางแผนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ท่านต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด หรือปัญหาต่าง ๆ ได้ในสถานะการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินการธุรกิจ
     5. ท่านต้องมีใจรักในธุรกิจที่ท่านจะทำ หากทำธุรกิจในสิ่งที่รัก ความตั้งใจทำออกมาให้ดีก็จะมีสูง ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นขึ้น แต่หากบางท่านที่มีธุรกิจของครอบครัวมายาวนานอยู่แล้วในส่วนนี้อาจทำธุรกิจเพื่อครอบครัวเป็นหลักก็อาจมีแรงจูงใจ
     6. มีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เนื่องด้วยปัญหาอาจจะมาหลายด้าน จึงควรมีวุฒิภาวะโดยเฉพาะในด้านการควบคุมอารมณ์ตัวเองในการดำเนินธุรกิจ
     7. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ การที่เจ้าของกิจการเป็นคนดี มีน้ำใจ จะส่งผลไปยังพนักงานหรือคนที่ร่วมงานด้วย รู้สึกสบายใจ ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป และทำงานร่วมกับธุรกิจได้ยาวนาน
 
------------------------------
คุณภรภัค นิลคัมภีร์
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม