ค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม Energy Innovation Bootcamp

UploadImage
 

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย/ปวช. และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายปลุกพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม Energy Innovation Bootcamp 
โดยโครงการนี้ จัดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาระดมความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อชิงเงินรางวัล ภายใต้ 10 ธีมหลักของงาน นั่นคือ
1. การเก็บพลังงาน (Clean Energy & storage)
2. ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
4. ระบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)
5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลุกค้า (Customer Experience)
6. การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility)
7. นวัตกรรมรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model Innovation)
8. การปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล (IOT & Digitization)
9. การเข้าถึงแหล่งพลังงาน (Energy Access)
10. ระบบโครงข่ายเก็บข้อมูล (Block chain)

นอกจากนี้ ภายในค่าย น้องๆ ยังได้พบกับ Expert ในด้านพลังงานอย่างแท้จริง ที่มาจาก UNDP และ GIZ รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จาก Advisory อีกด้วย
Energy Innovation Bootcamp จัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Day 1) อังคารที่ 15 ธ.ค. 2020 | 08.30 - 17.00
Training & Workshops
Day 2) พุธที่ 16 ธ.ค. 2020 | 09.00 - 16.30
Workshop & Presentation

สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย [รับจำนวนจำกัด] ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/krVxRjE2onpUtDMf6