บัญชี SPU: Reskill & Upskill "เทคโนโลยีคลาวด์ สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล"

UploadImage
 

บัญชี SPU: Reskill & Upskill "เทคโนโลยีคลาวด์ สำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล"

โดย ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ที่ปรึกษา Industrial of Things

# หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2”