บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ "ระบบการรับ-การจ่ายอิเล็กทรอนิกส์"

UploadImage
 

บัญชี SPU: Reskill & Upskill สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่2 National e-Payment พร้อมเปิดมุมมองใหม่ "ระบบการรับ-การจ่ายอิเล็กทรอนิกส์"

 

โดยวิทยากร

- คุณสุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด และผู้ดูแลเพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ

- คุณวินัย ปณิธานรักษ์ชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร


วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 63 อาคาร 11 ชั้น 2 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.