พี่ๆ บัญชี SPU Back to School @ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

UploadImage
 

พี่ๆ บัญชี SPU Back to School ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้อง ๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ