แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage
 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา "ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา" 
แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 

-- ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 --
สแกน QR CODE สำหรับแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร หรือ คลิก Link : https://bit.ly/30G1B48

**หมายเหตุ สำหรับกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบได้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 **

สอบถามเพิ่มเติมโทร :
สำนักงานทะเบียน 02 579 1111 ต่อ 1021 และ 1362
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1184


>> การสั่งจองชุดครุย <<

นักศึกษาสามารถสั่งจองชุดครุยได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404
ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้
(หยุดทำการวันเสาร์ / วันนักขัตฤกษ์)


และกำหนดการรับชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 28 - 29พฤศจิกายน 2563 
เกินกำหนด 30 วันถือว่าสละสิทธิ์ 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Link : http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 093 071 8899 หรือ 099 218 7676