kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ติดอาวุธ! นศ.ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม กับทักษะการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา LSC SPU โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการปฎิบัติจริง ในการทำ CPR  ให้พร้อมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมฯจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก สำนักงานยุวกาชาดอีกด้วย
 

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage