kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563

UploadImage
 

UploadImage
ขั้นตอนการเข้าใช้งานบทเรียนในระบบ dlearning:
การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SPUTEP ปริญญาโท (Preparation for TOEIC)


1. เข้าระบบตามลิงก์ http://dlearning.spu.ac.th
2. search courses  preparation for sputep
3. Log in เข้าบทเรียน โดย username และ password สำหรับนักศึกษาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าใช้งานระบบ dlearning ของมหาวิทยาลัย ตามการตั้งค่าเดิม เป็น รหัสนักศึกษา และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
4. Enrollment Key: sputep2563 

UploadImage


หมายเหตุ   
1. username และ password สำหรับนักศึกษาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตและเข้าใช้งานระบบ dlearning ของมหาวิทยาลัย ตามการตั้งค่าเดิม เป็น รหัสนักศึกษา และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
2. หากมีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งาน เช่น เข้าระบบไม่ได้ จำรหัสส่วนตัวไม่ได้ เป็นต้น กรุณาติดต่อ สำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE)ตามช่องทางการติดต่อที่ประกาศไว้หน้าเวปไซต์
3. แนะนำให้ผู้ประสานงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทดลองเข้าใช้งาน ก่อนประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา เพื่อจะได้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง