kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ร่วมยินดี! ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม รับประกาศนียบัตรฯ บรอ.รุ่นที่ 7

UploadImage
 


คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)รุ่นที่ 7

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตร “การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน” (บรอ.) รุ่นที่ 7  วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเข้ารับประกาศนียบัตร ณ หอประชุมวิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
 
UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage