kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

เยี่ยมชม! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ต้อนรับ มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

UploadImage
 

UploadImage

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมรับฟังความรู้ขั้นตอนการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ณ ที่ทำการคณะบัญชี อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage